Klant Opdracht
Delf voor Elkaar • Verander- en implementatiemanager Prestatiedenken
MEE Zuid Holland -Noord • Workshop Prestatiedenken
Gemeente Delft • Procesmanager Gezond & Wel
Participe & Kwadraad • Procesadviseur aanbesteding Sociale Participatie Rijnstreek gemeenten
Gemeente Alphen aan den Rijn • Adviseur en workshop verbetering opdrachtgeversschapsrol
Radaradvies • Adviseur WMO ontwikkelingen
Gemeente Rotterdam • Programmaleider Veiligheid IJsselmonde
• Procesbegeleider aanbesteding prestatie-inkoop welzijn Delfshaven
• Projectmanager transitie welzijn en zorg Centrum
• Projectleider transitie gebiedsgerichte organisatie IJsselmonde
• Projectleider kwaliteitsverbetertraject WMO
• Beleidsontwikkeling Jongerenwerk Centrum
• Beleidsontwikkeling & tekstschrijver ‘Welzijn doe je zelf’ Rotterdam Centrum
• Workshop kwaliteitsindicatoren welzijn IJsselmonde
• Projectleider aanbesteding jongerenwerk IJsselmond
Streefland & Coenen • Productontwikkeling & projectmanager Jongeren Review Teams