Mijn opdrachtgevers weten dat ik van niets iets kan maken. Daar ligt mijn kracht. Met mijn analytische blik kom ik snel tot de kern, zie ik uitdagingen en mogelijkheden om ook in complexe situaties resultaat te bereiken.

Ik werk graag met een duidelijk doel voor ogen, to the point en de overtuiging dat veel mogelijk is. Ik denk stappen vooruit en schakel met gemak tussen beleid en uitvoering. Daarbij loop ik graag voorop, neem het initiatief en ben betrokken bij wat ik doe. Bij het werken aan ‘het onmogelijke’ ben ik op mijn best. Ik denk in concepten, oplossingen en kansen, maar als het nodig is, ben ik direct, kritisch en confronterend. Met passie en enthousiasme zet ik me in voor mijn opdrachtgevers en heb daarbij geen negen tot vijf mentaliteit.

Na mijn studie ben ik begonnen als consulent bij arbeidsvoorziening Rijnmond en heb mezelf in een snel tempo binnen de gemeente Rotterdam ontwikkeld tot projectmanager. Binnen de gemeente werd ik vaak voor projecten gevraagd die vastliepen of ingewikkeld waren, zoals de ontwikkeling van het correctief jeugdbeleid en een opvangbureau voor ex-gedetineerden (voorloper van het Veiligheidshuis in Rotterdam).

Daarna heb ik me gespecialiseerd in het verbeteren van opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelaties vanuit diverse subsidie- en aanbestedingstrajecten binnen het sociaal domein. Vanuit deze rol heb ik de filosofie van prestatie-inkoop binnen het sociaal domein geïntroduceerd en diverse malen toegepast. De vertaalslag van het prestatiedenken heb ik – zowel in subsidietenders als in inkooptrajecten – toegepast. Tevens heb ik het binnen verander- en vernieuwingstrajecten toegepast bij bestaande opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelaties.

Ik ben Best Value A-gecertificeerd en sta geregistreerd in het register van de Vereniging Best Value Nederland.

Mijn rijke bagage gebruik ik sinds 2007 in mijn adviesbureau Sofimad.

Rahima Mejres