Marjolijn Masselink, Portefeuillehouder Welzijn en Financiën
Deelgemeente Rotterdam Centrum

Rahima Mejres in huis halen betekent een zeer gedreven en deskundige vrouw in huis halen, die zorg heeft voor de inhoud, voor het proces, maar ook persoonlijke aandacht heeft voor de mensen met wie ze werkt. Rahima is 24/7 bereid om de telefoon op te nemen, te reageren op mail en te zorgen voor een uitstekende voorbereiding van kleine en grote afspraken. Ondertussen zorgt ze dat er van de koffiemachine tot de kamer van de voorzitter draagvlak is voor het werk dat ze uitvoert. Na een intern kwaliteitsverbetertraject binnen de gemeente heeft zij onze welzijns- en zorgbeleid geheel opnieuw ingericht wat een vrij ingewikkeld en politiek gevoel proces was. Niet alleen vanwege de subsidierelaties die allemaal werden beëindigd, maar ook vanwege de nieuwe methode dat zij introduceerde binnen het sociale domein, namelijk Prestatie Inkoop. Die methodiek betekende niet alleen een nieuwe werkwijze voor de buitenwacht maar ook voor het ambtelijk apparaat zelf en ook voor het deelgemeentebestuur en de deelgemeenteraad. Rahima heeft al die verschillende ballen goed in de lucht gehouden, door jonglerend tot er uiteindelijk een overeenkomst was met de beste aanbieder van zorg en welzijn op dat moment.

Marike Lendering, gebiedsmanager gemeente Rotterdam
‘Rahima heeft veel overzicht. Ze heeft de aanbesteding op een prettige wijze begeleid. Ze liet ruimte aan de overige leden van de projectgroep, maar op het juiste moment greep ze in om focus aan te brengen. Dat kon gaan over inhoud en over proces. Ze heeft een goede performance naar stakeholders en bestuurders. Die zijn betrokken en enthousiast geraakt in de uitvoering van haar werk. Ze heeft duidelijk overwicht door haar deskundigheid maar ook door haar rust. Het was zeer prettig om met haar samen te werken.’

Elke Louwers, programmamanager Kwadraad
‘Rahima is een aanpakker met overzicht en inzicht in complexe situaties en verhoudingen. Zij schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus zowel van uitvoering naar strategie als van overheid naar markt. Ik werk graag met haar samen, naast professioneel en zakelijk is het een warme en plezierige vrouw’.

Han Paulides, directeur WMO Radaradvies
‘Rahima is procedureel sterk, goed geïnformeerd, heeft een goede dossierkennis en is doel- en resultaatgericht. Rahima heeft in haar werk een zakelijke benadering zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Ze behoudt het overzicht, is accuraat, streng en ‘directief’ in haar vraagstelling.’