Vanuit een brede vakkennis en ervaring in het sociaal domein werkt Sofimad met lef en vernieuwingszin aan concrete resultaten.
Vanuit de essentie van uw vraagstuk ontwikkelt Sofimad graag in co-creatie (nieuwe) ideeën, concepten en programma’s.
Sofimad brengt innovatie en denkkracht mee en werkt resultaatgericht binnen een complex project.

Sofimad is een adviesbureau opgezet door Rahima Mejres.
Rahima heeft bijna 25 jaar werkervaring in het sociaal domein op de beleidsterreinen van diversiteit, werkgelegenheid, sociale veiligheid, jeugd en welzijn.
Haar ervaringen liggen op het gebied van beleidsontwikkeling, projectmanagement, subsidies & aanbestedingen, samenwerkingsrelaties en werken in bestuurlijke omgevingen.

Wat kan Sofimad voor u betekenen?

 • uitvoeren van projectmanagement
 • begeleiden van vernieuwings- en verbetertrajecten
 • coördineren of coachen van subsidie- en aanbestedingstrajecten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers
 • adviseren over beleidsontwikkeling en uitvoering
 • ontwikkelen van nieuwe producten
 • uitvoeren van interim klussen

De kracht van Sofimad is

 • het doorgronden van de vraag
 • schakelen tussen diverse niveaus
 • verbindend werken
 • innovatiekracht
 • conceptueel denken
 • ontwikkelen en verbeteren

Meer weten over Rahima Mejres of wat Sofimad voor u kan betekenen?